EINDEJAARS REFELCTIE: 5 VRAGEN OM JEZELF TE STELLEN
EINDEJAARS REFELCTIE: 5 VRAGEN OM JEZELF TE STELLEN

Het einde van het jaar is in zicht en hoewel je misschien vol verwachting uitkijkt naar wat het nieuwe jaar je zal brengen, is het zinvol om even stil te staan bij de ervaringen die je de afgelopen 365 dagen hebt opgedaan. 

Even terugblikken op wat goed ging, maar ook op de dingen die je liever anders had gezien. Dit helpt je om het oude jaar af te sluiten en bewustere keuzes te maken voor het nieuwe jaar. Om te groeien, kansen te creëren en dromen te realiseren. 

Terugblikken met reflectievragen

Reflecteren en terugblikken is een manier om even tijd te nemen en bewust stil te staan bij hoe het nu écht gaat met jezelf en de richting die je uit wil gaan. 
Met zelfreflectie ruim je je hoofd op, zodat je met frisse moed en een opgeruimd gevoel aan een nieuw jaar begint.

In het dagdagelijkse leven word je vaak opgeslorpt door een agenda die anderen voor je bepalen. 
Voor je het goed en wel beseft is er weer een jaar voorbij gevlogen en staat een nieuw jaar voor de deur. 

Inspiratie om terug te blikken

Misschien weet je niet meer wat je allemaal hebt gedaan of meegemaakt het afgelopen jaar. Hulpmiddelen voor inspiratie bij de eindejaars reflectie zijn foto's, video's, je agenda van afgelopen jaar, je posts op social media...
 
5 vragen om jezelf te stellen:

#1. Waar ben je fier op dat je hebt bereikt dit jaar?

Welke 5 momenten, dat kan privé of professioneel zijn, zijn je bijgebleven en roepen een positief gevoel bij je op? 
Welke momenten of verwezenlijkingen mogen in je autobiografie opgenomen worden mocht je een autobiografie schrijven?

#2. Hoe goed heb je voor jezelf gezorgd dit jaar? 

Op welke manier heb je zorg gedragen voor jezelf? 
Of heb je jezelf voorbij gehold en had dit gevolgen voor je algemeen welzijn en goed voelen? 
Hoe kan je volgend jaar beter voor jezelf zorgen? 
Wat heb je daarvoor nodig? 
Wie kan je daarbij helpen? 

Kijk HIER voor inspiratie om 365 dagen goed voor jezelf te zorgen

#3. Welke emoties of gewoontes hebben je tegengehouden om je doelen te bereiken? 

We kennen ze allemaal: de stemmetjes in het hoofd die zó op ons inpraten dat we iets wat we willen doen, toch niet doen. 
Heb jij je laten leiden door angst? 
Of door gewoontes die je weerhouden om uit je comfortzone te stappen? 
Als je je niet zou laten leiden door deze emoties, angsten of gewoontes. Wat wil jij dan het liefste doen? Waarom heb je ervoor gekozen het dit jaar niet te doen? 

#4. Wat heb je over jezelf geleerd dit jaar? 

Wat was je grootste tijdsverspiller? 
Wat was het grootste risico dat je hebt genomen? 
Welke belangrijke les heb je geleerd? 
Kies 3 woorden om jouw afgelopen 365 dagen samen te vatten. 
Waar ben je het meest dankbaar voor? 

#5. Hoe ben je veranderd dit jaar? 

Wat was de belangrijkste verandering die je bij jezelf gemerkt hebt? 
Welke gebeurtenis gaf aanleiding tot deze verandering? 
Welke keuzes heb je toen gemaakt? 
Wat waren de overheersende gedachten die aan deze verandering vooraf zijn gegaan?

Het spreekt voor zich dat er nog tal van vragen te bedenken zijn om te reflecteren. 

Na deze reflectievragen ga je vooruit kijken: 
Wat is dat ene ding dat jij absoluut wil verwezenlijken in het nieuwe jaar?
Deel het in de reactie hieronder.
0 Comments

Leave a Comment